Filozofija

ES programma „Radošā Eiropa” (2014-2020) ir izveidota, lai atbalstītu Eiropas kultūras un radošo nozaru attīstību. „Radošā Eiropa” turpina iepriekšējā ES darbības perioda programmu „Kultūra” un „Media” panākumus, paredzot budžetu 1.46 miljardu eiro apmērā.

ES programmas „Radošā Eiropa” mērķi ir aizsargāt, attīstīt un nostiprināt Eiropas kultūru un valodu daudzveidību un veicināt Eiropas kultūras mantojumu; nostiprināt Eiropas kultūras un radošo nozaru konkurētspēju, jo īpaši audiovizuālajā nozarē, lai veicinātu gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi; atbalstīt Eiropas kultūras un radošo nozaru kapacitāti darboties transnacionāli un starptautiski.

Eiropas Savienības programma „Radošā Eiropa” ietver apakšprogrammu „Kultūra”, kas atbalsta kultūras sadarbības projektus, kultūras organizāciju tīklu un platformu darbību, kā arī Eiropas daiļliteratūras tulkojumus, kā arī apakšprogrammu „MEDIA”, kas nodrošina finansējumu kino un audiovizuālajai nozarei.

Programma atbalsta desmitiem tūkstošu mākslinieku, kultūras un audiovizuālās nozares profesionāļu un organizāciju izpildītājmākslas, tēlotājmākslas, izdevējdarbības, filmu, televīzijas, mūzikas, starpdisciplīnu mākslas, kultūras mantojuma un videospēļu nozarē. Finansējums tām nodrošina iespēju darboties visā Eiropā, sasniegt jaunas auditorijas un attīstīt digitālajā laikmetā nepieciešamās prasmes.

Eiropai ir vajadzīga programma “Radošā Eiropa”, jo kultūrai ir nozīmīga loma ES ekonomikā. Pētījumi liecina, ka kultūras un radošās nozares veido līdz pat 4,5 % no ES IKP un gandrīz 4 % ES darbaspēka (8,5 miljoni darbavietu un daudz vairāk, ja ņem vērā papildu ietekmi uz citām nozarēm). Eiropa ir radošās nozares produktu eksporta līdere pasaulē. Lai šo pozīciju saglabātu, nepieciešams ieguldīt šīs nozares spējā darboties pāri robežām.

Programma “Radošā Eiropa” ņem vērā globalizācijas un digitālo tehnoloģiju radītās problēmas, kas maina kultūras darbu radīšanas, izplatīšanas un piekļuves veidu, kā arī pārveido uzņēmējdarbības modeļus un ieņēmumu plūsmas. Šie pavērsieni paver iespējas arī kultūras un radošajām nozarēm. Programmas mērķis ir palīdzēt šīm nozarēm, lai tās varētu gūt labumu no digitalizācijas un radīt vairāk darbavietu un starptautiskas karjeras.

 

Radošā Eiropa MEDIA

c/o Nacionālais Kino centrs
Peitavas 10
Rīga LV1050
Tel: +371 6735 8857
[email protected]
www.mediadesklatvia.eu

Radošā Eiropa Kultūra

c/o LR Kultūras ministrija
Z.A.Meierovica bulvāris 14, 4. stāvs.
Rīga LV1050
Tel: +371 6733 0228
[email protected]
www.km.gov.lv/lv/radosaeiropa/