Biroji

Programma “Radošā Eiropa” ir pieejama sekojošās valstīs, un tajās strādā “Radošā Eiropa” biroji.

Programmā PILNĪBĀ piedalās:

28 dalībvalstis

Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstis, kas atbilst īpašiem nosacījumiem:

 

 

 

 

ES kandidātvalstis un potenciālās kandidātvalstis

Programmā DAĻĒJI piedalās (pilnībā apakšprogrammā “Kultūra” un 4 apakšprogrammas “MEDIA” atbalsta shēmās – tālākizglītība, festivāli, filmu izglītība un nozares popularizēšanas pasākumi):

Kaimiņattiecību politikas valstis

TIKAI apakšprogrammā “Kultūra” piedalās:

Kaimiņattiecību politikas valsts

 

 

 

 

 

Valstīm, kas nav ES dalībvalstis, ir jāmaksā „ieejas maksa”, lai piedalītos programmā. Izmaksu pamatā ir to IKP (iekšzemes kopprodukts) attiecībā pret programmas budžetu.

Radošā Eiropa MEDIA

c/o Nacionālais Kino centrs
Peitavas 10
Rīga LV1050
Tel: +371 6735 8857
[email protected]
www.mediadesklatvia.eu

Radošā Eiropa Kultūra

c/o LR Kultūras ministrija
Z.A.Meierovica bulvāris 14, 4. stāvs.
Rīga LV1050
Tel: +371 6733 0228
[email protected]
www.km.gov.lv/lv/radosaeiropa/